در صورت هر گونه سوال یا ابهام در خصوص نحوه ثبت نام یا فرآیند برگزاری آزمون، مراتب از طریق پست الکترونیکی kishfireman@urban.kish.ir به مسوولین برگزاری آزمون منعکس گردد.در صورت عدم دریافت ایمیل در صندوق اصلی ( Inbox ) پست الکترونیکی خود لطفا فولدر Spam را بررسی فرمایید.