شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
سامانه آزمون استخدامی آتش نشانی
 • برنامه زمانبندی آزمون
   
  جدول زمانبندی برگزاری آزمون
  ردیف اقدام بازه زمانی اجرا
  از تاریخ تا تاریخ
  1 ثبت نام و تکمیل مدارک،فرم خود اظهاری پزشکی و پرداخت هزینه اولیه ثبت نام 1398/07/07 1398/07/30
  2 بررسی مستندات و تایید یا رد ثبت نامه
  *تاخیر پیش آمده در اعلام نتیجه مربوط به قطعی اینترنت در جزیره کیش بوده است.

   
  1398/08/01 *1398/09/15
  3 صدور معرفی نامه و اخذ گواهی سلامت 1398/09/16 1398/09/23
  4 اعلام نتایج  گواهی سلامت و پرداخت هزینه شرکت در آزمون عمومی آمادگی جسمانی 1398/10/05 1398/10/14
  5 برگزاری آزمون  آمادگی جسمانی عمومی 1398/10/15 1398/10/17
  6 دریافت کارت ورود به جلسه آزمون هوش 1398/11/12 1398/11/14
  7 برگزاری آزمون هوش روز سه شنبه مورخ1398/11/15 ساعت16
  سایر مراحل متعاقباً اعلام می گردد
   
شنبه 21 فروردین 1400