شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
سامانه آزمون استخدامی آتش نشانی
اخبار و اطلاعیه ها > بازگشت

 تا      


زمان برگزاری آزمون آمادگی جسمانی تخصصی بعد از بازگشایی سالن ورزشی دانشگاه تهران اطلاع رسانی خواهد شد.

زمان برگزاری آزمون آمادگی جسمانی تخصصی بعد از بازگشایی سالن ورزشی دانشگاه تهران اطلاع رسانی خواهد شد.اخبار و اطلاعیه ها      مدیر سایت       شنبه 14 تیر 1399 ساعت 16:16
شنبه 25 مرداد 1399